POLITYKA PRYWATNOŚCI DRESSOWA

 

  1. Wstęp Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem [adres strony internetowej], zwanego dalej „Sklepem”.

  2. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest [nazwa firmy], z siedzibą w [adres siedziby], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [numer KRS], NIP [numer NIP], REGON [numer REGON], zwanym dalej „Administratorem”.

  3. Cele i podstawy przetwarzania danych Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, w tym:

  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży,
  • wystawienia faktury,
  • dostarczenia zamówionych produktów,
  • rozpatrzenia reklamacji.

  Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Administrator może również przetwarzać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  1. Odbiorcy danych Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom świadczącym usługi dostawy,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
  • podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
  1. Okres przechowywania danych Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji księgowej.

  2. Prawa osób, których dane dotyczą Klienci mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  3. Zmiany Polityki Prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu.