REGULAMIN DRESSOWA

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy Dressowa.pl, dostępny pod adresem internetowym Dressowa.pl, prowadzony jest przez Iwona Zajkowska-Chamienia

 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży przez Sklep Internetowy Dressowa.pl

 3. Definicje:

  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

§2 Zasady Zakupów

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez stronę internetową sklepu.

 2. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien dokonać rejestracji w serwisie.

 3. Ceny towarów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

§3 Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować właściciela sklepu dressowa.pl o swojej decyzji w jednoznaczny sposób.

 4. Koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument.

§4 Reklamacje i Gwarancje

 1. Produkty objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną na podane przez Sklep adresy.

 3. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania w prawidłowej formie.

§5 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Iwona Zajkowska Chamienia

 2. Dane są zbierane wyłącznie w celach realizacji umów sprzedaży.

 3. Klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

§6 Postanowienia Końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży podlegają sądom właściwym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2023